Warunki handlowe
1. zakres

Do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące warunki.

2. Umawiająca się Strona, zawarcie umowy

Umowa zakupu zostaje zawarta z Connect-r | Sole Proprietorship Adapt-r.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy zdecydowaną ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia, korzystając z pomocy naprawczych dostarczonych i wyjaśnionych podczas procesu składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy
Językiem umowy jest niemiecki.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Możesz także wyświetlić i pobrać warunki tutaj na tej stronie. Możesz zobaczyć swoje zamówienia złożone w naszym loginie klienta.

4. Warunki dostawy

Dostarczamy do Francji bezpłatną wysyłkę.

Dostarczamy tylko w tranzycie. Odbiór towaru nie jest niestety możliwy.

5. płatność

W naszym sklepie możesz skorzystać z następujących metod płatności:

PayPal, PayPal Express
Podczas procesu zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy online PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz się zarejestrować na tej stronie lub najpierw zarejestrować, potwierdzić dane dostępowe i potwierdzić zlecenie płatnicze. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o rozpoczęcie transakcji płatniczej.
Transakcja płatnicza zostanie automatycznie wykonana przez PayPal natychmiast po tym. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu składania zamówienia.

giropay
Po sprawdzeniu poprawności zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę banku. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Giropay, musisz mieć konto bankowe zgodnie z procedurą PIN / TAN, aby móc uczestniczyć w Giropay, aby Cię legitymować i potwierdzić zlecenie płatnicze. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie wykonana natychmiast po tym, a Twoje konto zostanie obciążone.

Prześlij NATYCHMIAST
Po złożeniu zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę dostawcy internetowego SOFORT Überweisung. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem SOFORT Überweisung, musisz mieć konto bankowe online z aktywowaną procedurą PIN / TAN, aby uczestniczyć w SOFORT Überweisung, mieć legitymację i potwierdzić zlecenie płatnicze. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie wykonana natychmiast po SOFORT Überweisung, a konto zostanie obciążone.

Bezpośredni przelew bankowy
Wybierając metodę płatności za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego, podamy Ci dane naszego banku w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

karta kredytowa
Przesyłając zamówienie, jednocześnie prześlesz nam informacje o karcie kredytowej.
Po tym, jak jesteś prawowitym posiadaczem karty, zwracamy się do wystawcy karty kredytowej natychmiast po złożeniu zamówienia, aby zainicjować transakcję płatniczą. Transakcja płatnicza jest automatycznie wykonywana przez wystawcę karty kredytowej i obciążana kartą.

płatność przy odbiorze
Płacisz cenę zakupu bezpośrednio dostawcy. Istnieje ponad 25 euro jako opłata, którą należy uiścić bezpośrednio u dostawcy.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

7. Gwarancja i gwarancje

Są to ustawowe prawa gwarancyjne. Informacje o obowiązujących dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach znajdziesz w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Obsługa klienta: http://adapt-r.pl

8. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń za roszczenia odszkodowawcze spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli organów ścigania

w przypadku obrażeń życia, ciała lub zdrowia,
w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia zobowiązania,
z obietnicą gwarancji, w uzgodnionym zakresie, lub
o ile zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wykonanie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i (umownych) zobowiązań przez zwykłe zaniedbanie z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocniczych, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej w momencie zawarcie umowy Ograniczone szkody, których ogólnie należy się spodziewać. Nawiasem mówiąc, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

9. Rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Jesteśmy gotowi uczestniczyć w pozasądowym postępowaniu pojednawczym przed organem arbitrażowym konsumentów.

Wspólnie z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte, AGB utworzono wspólnie z redaktorem prawnym Trusted Shops.