Anulowanie
Konsumenci mają prawo odstąpić od czternastu dni.

wycofanie

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wyznaczona przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować (RJ Tangenberg, Edisonstraat 16, 7903AN Hoogeveen, info@adapt-r.pl, telefon: + 31-528-301000) za pomocą jasnego oświadczenia (na przykład list wysłany pocztą). , Faksem lub e-mailem) na temat decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonej formy wypłaty, która nie jest obowiązkowa.

Możesz elektronicznie wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej https://www.adapt-r.fr. Jeśli skorzystasz z tej opcji, natychmiast wyślemy Ci (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania odwołania.

Aby zachować okres do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

Jeśli zrezygnujesz z tej umowy, wybraliśmy wszystkie płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż Najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy, musi zostać zwrócona natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty, w której dotrze do nas powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego zwrotu używamy tego samego sposobu płatności użyłeś go w początkowej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą, i nie zostaniesz obciążony tymi opłatami zwrotnymi, możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie odzyskamy towarów lub że dostarczyłeś dowód, że je zwróciłeś, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Płacisz tylko za utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z manipulacji, które nie są konieczne do zbadania charakteru, cech i działania towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.) – do R.J. Tangenberga, Edisonstraat 16, 7903AN Hoogeveen (Holandia), info@adapt-r.pl Kliknij tutaj, aby uzyskać bezpłatny portal zwrotny
– Ja / my (*) niniejszym anuluję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– nazwa konsumenta (-ów)

– adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zasady anulowania utworzone przez redaktora prawnego Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.